Kwaliteitsgroep Inburgering nu 'KET'

De Kwaliteitsgroep Inburgering was gericht op... inburgering. Sinds 2012 bedienen wij een breder gebied: niet alleen inburgering en zowel NT2 als NT1. De Kwaliteitsgroep heeft daarom een nieuwe naam: Kwaliteitsgroep Educatie Taal, afgekort tot KET.

We blijven actief voor alle doelgroepen: alfabetiseringscursisten en laagtaalvaardigen, maar ook snelle dan wel hoogopgeleide leerders van het Nederlands als tweede taal.