Kwaliteitsgroep Educatie Taal

Tijd voor inhoudelijke kwaliteit

Een goede onderwijskwaliteit en tevreden klanten: u kunt zelf aan de slag met het aanbod van de  Kwaliteitsgroep Educatie Taal. Een instrument voor zelfreflectie op uw aanbod en concrete sturing op gewenste verbeteringen. Handreikingen voor uw docenten. Alternatieve vormen van teamscholing. Lees meer op deze site.

inburgering

KET KIT

Met het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs van de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (kortweg de KET-KIT) kunt u zelf in kaart brengen wat de kwaliteit van uw aanbod is. De KET/KIT is een combinatie van dit digitale instrument voor zelfevaluatie en een visitatie door KET.

Kernvragen

Met het digitale instrument geeft u u antwoord op twee kernvragen:

  1. Wat is de kwaliteit van mijn aanbod op een aantal kwaliteitsgebieden en kwaliteitsaspecten?
  2. Op welke wijze is in mijn organisatie de kwaliteitsborging geregeld?


Certificering en verklaring van monitoring

Via de zelfevaluatie en de door KET uitgevoerde visitaties borgt u de kwaliteit en kunt u werken aan verbetering van het aanbod. Indien het aanbod voldoende inhoudelijke kwaliteit laat zien, ontvangt u een certificaat. Als duidelijk is dat u duurzaam en structureel uw aanbod monitort en verbetert, schrijft KET desgewenst een verklaring uit.

Doelgroep en soort aanbod

De KET-KIT kan gebruikt worden bij een grote diversiteit aan taaltrajecten: NT2 en NT1, zowel docentgestuurd aanbod als e-learning en combinaties daarvan, bij alfabetiseringtrajecten maar ook bij hoogopgeleiden.

Voor meer informatie, klik hier.

KET-lessen

Werken aan uw eigen docentcompetenties en dat van uw team? KET-lessen bevat bijna 100 interessante passages uit de dagelijkse lespraktijk, voorzien van reflectievragen.

Docentcompetenties

De passages hebben betrekking op verschillende docentcompetenties uit de KET-KIT. Bij alle passages zijn vragen gemaakt die uitnodigen tot reflectie en discussie in het team. Ook is beschreven hoe u er zelf of met uw collega’s mee kunt werken.

Deskundigheidsbevordering

KET-lessen is gratis beschikbaar via deze website en biedt zodoende een vrij toegankelijke bron voor deskundigheidsbevordering.

KET-lessen is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van SZW.

De Kwalteitsgroep Educatie Taal (KET) bestaat uit:

  • ITTA UvA
  • Radboud In'to Languages
  • VU NT2

Inspectie van inburgeringstrajecten wordt per 1 juni 2017 uitgevoerd door ITTA, buiten de Kwaliteitsgroep om. Voor meer informatie zie blikopwerk.nl/inburgeren.

Nieuws

    Geen actuele nieuwsberichten beschikbaar.