KET-KIT gereed

KET heeft op 1 mei 2013 de KET-KIT opgeleverd: een digitaal instrument voor zelfreflectie in combinatie met een tweejaarlijkse visitatie.

Met de KET/KIT kunt u een certificaat krijgen voor de kwaliteit van uw aanbod en een verklaring dat u uw aanbod duurzaam en structureel monitort. Het is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam (DWI).

Lees meer.