Handleiding KET-KIT

Twee werkwijzen bij zelfevaluatie


Bij het invullen van de zelfevaluatie kunt u kiezen uit twee werkwijzen.

Werkwijze 1

Iedere docent vult alle eisen individueel in. Dit is de invulstap.

Docenten nemen binnen het systeem kennis van elkaars antwoorden. Docenten reageren op elkaar. Dit is de discussiestap.

De evaluatieleider stelt op basis van de gemeenschappelijk bepaalde scores de eindrapportage op: de zogenaamde ‘foto’ van de taalaanbieder. Dit is de conclusiestap.

Voordeel van deze werkwijze: een representatief en betrouwbaar beeld. Keerzijde: het is veel werk voor alle betrokkenen.

Werkwijze 2

Er wordt een representatieve groep gevormd. Tijdens een groepssessie discussieert men over alle eisen. Iemand vult meteen namens de groep de scores in. De  zogenaamde foto’ wordt besproken/toegelicht in het gehele team.

Voordeel van deze werkwijze: vergt een beperkte tijdsinvestering. Keerzijde: genereert mogelijk een beperkter draagvlak.

Hoe vult u een eis in?

U volgt per eis de stappen Plan, Do, Check, Act. Dit is de zogenaamde PDCA-cyclus. Deze wordt hieronder toegelicht.

P = Plan: de eis zoals weergegeven in het instrument. Deze vindt u bovenaan de pagina.

D = Do: uw toelichting, waarom u meent aan de eis te voldoen. Voor

deze toelichting kunt u gebruik maken van de specificaties die daaronder 
staan. U beschrijft met behulp van (een deel) van deze specificaties de stand van zaken in uw instituut. U hoeft niet op alle aspecten in te gaan.

C = Check: gegevens die bewijzen dat u voldoet. U kunt denken aan lesopzetten, observatieverslagen van collega’s, waardering van belanghebbenden, behaalde resultaten, etc.).

A = Act: verbeterpunten als D en/of C daartoe aanleiding geven. U vult tot slot uw oordeel in in de scoretabel. U voegt documenten toe die uw oordeel en toelichting onderbouwen.

Klanttevredenheidsonderzoek

In de KET-KIT vindt u bij categorie E Kwaliteitsborging, E3 Check onderdeel A iets over klanttevredenheid. Hier kunt u aangeven in hoeverre u beschikt over valide en betrouwbare gegevens over de waardering van de cursisten over alle onderdelen van het traject.

Om deze gegevens te verkrijgen kunt u een klanttevredenheidsonderzoek doen. In de KET-KIT vindt u een uitgebreide beschrijving van een mogelijke methode en een uitgewerkte vragenlijst.