Prijs en aanmelden

Wat koopt u?

De KET-KIT bestaat uit een tweejaarlijkse licentie voor het digitale instrument voor zelfevaluatie en een visitatie door KET.

Op basis van deze visitatie wordt bij voldoende kwaliteit in het eerste jaar een certificaat afgegeven. Desgewenst kan er een verklaring worden afgegeven als uw organisatie het aanbod duidelijk duurzaam en structureel monitort en verbetert. Dit certificaat (en/of verklaring) is gedurende de rest van dit eerste jaar geldig. Een verlenging van het certificaat wordt afgegeven voor de duur van het tweede jaar, na betaling van de factuur voor het tweede jaar.

In het derde jaar begint de cyclus opnieuw: visitatie gevolgd door certificaat voor het derde jaar, verlenging van het certificaat na betaling van het vierde jaar.

Prijs KET-KIT

De standaardprijs voor de KET-KIT is voor twee jaar € 5.600 inclusief BTW. U betaalt in twee jaarlijkse termijnen, i.e. € 2.800 per jaar. Dit bedrag geldt per taalaanbieder per regio. KET overlegt met u in welke regio's uw aanbod zal worden opgedeeld. KET verleent een korting bij afname van meerdere KET-KITs.

Voor heel kleine taalaanbieders, met maximaal drie docenten en een klein aantal cursisten, geldt een afwijkende prijs: € 3.950 per twee jaar, inclusief BTW (i.ce. 1.975 per jaar).

Indien u wilt werken met de KET-KIT, dan gaat u dus een verbinding aan voor twee jaar. In die twee jaar volgt de KET uw inspanningen en visiteert zij uw aanbod éénmaal, te weten in het eerste jaar.

Aanvullende, optionele KET-diensten

  • Bespreking van het rapport in een gesprek met het management en/of het team.
  • Advies bij het opstellen van het verbeterplan.
  • Training van het team m.b.t. intervisie, collegiale consultatie en  observatie.
  • Na een onvoldoende beoordeling kan KET een herbeoordeling doen met een aanvullende rapportage. Indien u alsnog voldoet aan de kwaliteitseisen, ontvangt u het KET-certificaat.

Aanmelden

Om gebruik te maken van de KET-KIT stuurt u een mail aan . Schrijf u in de email uw naam, de naam van uw organisatie en adresgegevens.

U krijgt daarna een contract en een factuur voor het eerste jaar toegestuurd. Indien u zich kunt vinden in het contract, betaalt u binnen twee weken de factuur.

Vervolgens wordt er een licentie voor het digitale instrument aangemaakt.  KET koppelt bovendien een KET-visiteur aan uw organisatie.  Deze visiteur is gedurende de twee jaar uw contactpersoon. De KET-visiteur stuurt u de inlogcode en bespreekt met u het proces, tijdspad en uw wensen.

Na een jaar ontvangt u een tweede factuur, voor het tweede jaar.

Afmelden

Indien u geen verlenging van uw tweejaarlijkse contract wilt, kunt u dat tot uiterlijk één maand voor de einddatum van het contract aangeven.

Geldigheid certificaat en/of verklaring

Indien u na twee jaar niet meer kiest voor een KET-KIT licentie, dan vervalt ook het recht op het gebruik van het certificaat en/of de verklaring.