Prijs en aanmelden

Wat koopt u?

De KET-KIT bestaat uit een tweejaarlijkse licentie voor het digitale instrument voor zelfevaluatie en een visitatie door KET.

Op basis van deze visitatie wordt bij voldoende kwaliteit in het eerste jaar een certificaat afgegeven. Desgewenst kan er een verklaring worden afgegeven als uw organisatie het aanbod duidelijk duurzaam en structureel monitort en verbetert. Dit certificaat (en/of verklaring) is gedurende de rest van dit eerste jaar geldig. Een verlenging van het certificaat wordt afgegeven voor de duur van het tweede jaar, na betaling van de factuur voor het tweede jaar.

In het derde jaar begint de cyclus opnieuw: visitatie gevolgd door certificaat voor het derde jaar, verlenging van het certificaat na betaling van het vierde jaar.

Prijs KET-KIT

Prijs licentie per jaar:

 • grote aanbieders: € 335 exclusief BTW
 • middelgrote aanbieders: € 165 exclusief BTW
 • kleine aanbieders: € 60 exclusief BTW

Prijs inspectie:

 • grote aanbieders: € 4.300 exclusief BTW
 • middelgrote aanbieders: € 3.750 exclusief BTW
 • kleine aanbieders: € 2.125 exclusief BTW

Prijs herinspectie bij onvoldoende:

 • grote aanbieders: € 4.600 exclusief BTW
 • middelgrote aanbieders: € 7.500 exclusief BTW
 • kleine aanbieders: € 4.250 exclusief BTW

Aanvullende, optionele KET-diensten

 • Bespreking van het rapport in een gesprek met het management en/of het team.
 • Advies bij het opstellen van het verbeterplan.
 • Training van het team m.b.t. intervisie, collegiale consultatie en  observatie.
 • Na een onvoldoende beoordeling kan KET een herbeoordeling doen met een aanvullende rapportage. Indien u alsnog voldoet aan de kwaliteitseisen, ontvangt u het KET-certificaat.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van de KET-KIT? Stuur een mail aan info@itta.uva.nl.

Afmelden

Indien u geen verlenging van uw tweejaarlijkse contract wilt, kunt u dat tot uiterlijk één maand voor de einddatum van het contract aangeven.

Geldigheid certificaat en/of verklaring

Indien u niet meer kiest voor een KET-KIT licentie op jaarbasis, dan vervalt ook het recht op het gebruik van het certificaat en/of de verklaring.