Instructie

Het taalleerproces van de leerder wordt geholpen wanneer de docent ervoor zorgt dat de cursisten oefenen met verschillende spreekdoelen en zich verstaanbaar en begrijpelijk leren uitdrukken.

U kunt op uw kennis en vaardigheden rond Instructie reflecteren met hulp van de onderstaande KET-les.

Wat zijn KET-lessen? Zie de webpagina Intro Voorbeelden uit de praktijk.