Intercultureel klimaat

Het taalleerproces van de leerder wordt geholpen wanneer de docent in de lessen rekening houdt met de culturele achtergrond van de cursisten en met het gegeven dat voor correct gebruik van de (Nederlandse) taal ook kennis van de cultuur nodig is.

U kunt op uw kennis en vaardigheden rond Intercultureel klimaat reflecteren met hulp van de onderstaande 8 KET-lessen.

Wat zijn KET-lessen? Zie de webpagina Intro Voorbeelden uit de praktijk