Taalstimulering

Het taalleerproces van de leerder wordt geholpen wanneer de docent ruimschoots mogelijkheden creëert voor taalproductie door cursisten.

U kunt op uw kennis en vaardigheden rond Taalstimulering reflecteren met hulp van de onderstaande 8 KET-lessen.

Wat zijn KET-lessen? Zie de webpagina Intro Voorbeelden uit de praktijk.