KET-lessen

Werken aan uw eigen docentcompetenties en dat van uw team? KET-lessen bevat bijna 100 interessante passages uit de dagelijkse lespraktijk, voorzien van reflectievragen. Klik hier om naar de KET-lessen te gaan.

Docentcompetenties

De passages hebben betrekking op verschillende docentcompetenties uit de KET-KIT. Bij alle passages zijn vragen gemaakt die uitnodigen tot reflectie en discussie in het team. Ook is beschreven hoe u er zelf of met uw collega’s mee kunt werken.

Deskundigheidsbevordering

KET-lessen is gratis beschikbaar via deze website en biedt zodoende een vrij toegankelijke bron voor deskundigheidsbevordering.

KET-lessen is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van SZW.