KET KIT

Met het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs van de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (kortweg de KET-KIT) kunt u zelf in kaart brengen wat de kwaliteit van uw aanbod is. De KET/KIT is een combinatie van dit een digitaal instrument voor zelfreflectie en een visitatie door KET.

Kernvragen

Met het digitale instrument geeft u u antwoord op twee kernvragen:

  1. Wat is de kwaliteit van mijn aanbod op een aantal kwaliteitsgebieden en kwaliteitsaspecten?
  2. Op welke wijze is in mijn organisatie de kwaliteitsborging geregeld? 

De KET-KIT kan gebruikt worden bij een grote diversiteit aan taaltrajecten: NT2 en NT1, zowel docentgestuurd aanbod als e-learning en combinaties daarvan, bij alfabetiseringtrajecten maar ook bij hoogopgeleiden.

Certificering en verklaring van monitoring

Via de zelfreflectie en de door KET uitgevoerde visitaties borgt u de kwaliteit en kunt u werken aan verbetering van het aanbod. Indien het aanbod voldoende inhoudelijke kwaliteit laat zien, ontvangt u een certificaat. Als duidelijk is dat u duurzaam en structureel uw aanbod monitort en verbetert, schrijft KET desgewenst een verklaring uit.

 

Voor meer informatie, klik hier.