Onderzoek Monitor experimenten leerlast

Tussen 2009 en 2011 hebben vier onderzoekspartners (IvA, ITTA UvA, Radboud in'to Languages en VU NT2) onderzoek gedaan naar de invloed van de succesfactoren op de taalprestaties van  de inburgeraars. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM.

Ook wilden we weten wat de ervaringen met de succesfactoren zijn van de  docenten, coördinatoren en cursisten. Voor het onderzoek is door onafhankelijke observatoren van de drie universiteiten in ruim 150 lesobservaties bekeken welke succesfactoren gebruikt worden in het onderwijs en wat het verband  is met de leerprestaties van de cursisten.

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in twee rapportages: een wetenschappelijke rapportage en een publieksversie.