Klanttevredenheidsonderzoek

Hoe tevreden zijn uw (ex-)inburgeraars? Hoe kijken zij aan tegen inburgering? Hoe tevreden zijn zij met de toegewezen trajecten? Hoe kijken zij aan tegen de rol van de gemeente? Wat kan er verbeteren in de werving van inburgeraars?

Interviews met cursisten

In een klanttevredenheidsonderzoek in de gemeente interviewen wij 20 tot 30 (ex-)cursisten van verschillende signatuur over hun ervaring in hun traject; met de werving, met de intake en zo mogelijk met het leven na de cursus. Daarbij zorgen wij voor een veilige sfeer die de cursist uitnodigt tot openheid.

Professionaliteit

Het is van belang dat de interviewer een onafhankelijke partij is, over goede interculturele gesprekstechnieken beschikt en op een laag taalniveau kan communiceren (zo er geen tolk voorhanden is). Door haar expertise en onpartijdigheid achten wij de Kwaliteitsgroep Inburgering geschikt als uitvoerder van dit type onderzoek.

Neem contact op voor meer informatie.